I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Liceum dla Dorosłych

W związku z brakiem kandydatów nie otwarto w roku szkolnym 2019/2020


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7
Tel./fax. (032) 210 37 27
www.chrobry-pszczyna.pl
e-mail: liceum.pszczyna@post.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to bardzo dobra oferta dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę. Ofertę naszego liceum ogólnokształcącego kierujemy do osób, które chcą podwyższyć swoje wykształcenie.

Tegoroczny nabór (czerwiec 2019 r.) TO OSTATNI MOMENT, by podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym w CYKLU DWULETNIM, czyli 4 semestry (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej) lub w CYKLU TRZYLETNIM, czyli 6 semestrów (dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej). W związku ze zmianami w systemie oświaty nauka w liceum trwać będzie cztery lata niezależnie od typu ukończonej wcześniej szkoły.

Nasze liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest bezpłatne. Słuchacz NIE płaci za naukę, egzaminy semestralne, egzamin maturalny. Za darmo otrzymasz legitymację szkolną, zaświadczenia do ZUS, KRUS.

W i e c z o r o w e

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to idealny wybór dla osób, które ukończyły gimnazjum, 8-letnią szkołę podstawową, a także zasadniczą szkołę zawodową. Dzięki nauce w wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym, poszerzysz swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, zdobędziesz wykształcenie średnie, będziesz miał(a) możliwość podejścia do egzaminu maturalnego.

To ostatni moment, by podjąć naukę w LO w cyklu dwuletnim, czyli 4 semestry (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej po 2015) lub w cyklu trzyletnim, czyli 6 semestrów (dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej).
Zajęcia w wieczorowym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Z a o c z n e

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to idealny wybór dla osób, które ukończyły gimnazjum, 8-letnią szkołę podstawową, a także zasadniczą szkołę zawodową. Dzięki nauce w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym, poszerzysz swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, zdobędziesz wykształcenie średnie, będziesz miał(a) możliwość podejścia do egzaminu maturalnego.

To ostatni moment, by podjąć naukę w LO w cyklu dwuletnim, czyli 4 semestry (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej po 2015) lub w cyklu trzyletnim, czyli 6 semestrów (dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej).
Zajęcia w zaocznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.


W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w całym kraju zostały zlikwidowane uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Aktualnie absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, aby zdobyć wykształcenie średnie, podejmują naukę w liceum ogólnokształcącym - z tą różnicą, że ich nauka trwa 2 lata (4 semestry). Taką możliwość mają już OSTATNI RAZ , po zmianach
w systemie oświaty nauka w liceum trwać będzie cztery lata niezależnie od typu ukończonej wcześniej szkoły (absolwenci branżowych szkół zawodowych).