I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Erasmus - zapraszamy do udziału

25.09.2018
ZAPROSZENIE Projekt Erasmus + 2018 - 2020 Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w dwuletnim projekcie międzynarodowym Erasmus+ pt."Don't worry, be healthy", organizowanym przy wsparciu finansowym UE i częściowym wkładzie własnym. Udział w projekcie wiąże się z pracą nad różnymi zadaniami w języku angielskim o tematyce: zdrowie, sport, zdrowy styl życia, zdrowe jedzenie, a następnie z wyjazdami na tygodniowe warsztaty młodzieżowe do szkół na Węgry (Pecz) - 2-8.12. 2018, Litwę (Janiszki) - 5-11.05.2019 oraz do Austrii (Graz) - październik 2019 i Grecji (Messini) - maj 2020. Projekt obejmie w sumie 20 uczniów, na każde warsztaty wyjedzie 5 uczniów wraz z dwoma nauczycielami. KORZYŚCI: -tygodniowa wymiana młodzieżowa w szkołach na Węgrzech, Litwie oraz w Austrii i Grecji, dofinansowana przez UE -poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i jego elementów poprzez udział w warsztatach młodzieżowych -szansa na doskonalenie kompetencji językowych w międzynarodowym środowisku - okazja do odwiedzenia kilku krajów europejskich KRYTERIA: - opinia wychowawcy i zgoda rodziców - dobra znajomość języka angielskiego - ważny paszport - zaangażowanie w grupie projektowej i realizacja zadań w wyznaczonych terminach - otwartość, tolerancja, chęć do pracy w grupie międzynarodowej - wypełnienie regulaminu rekrutacji - doniesienie listu motywacyjnego do p. R. Dyrdy, p. S. Lesińskiej-Nogi lub p. H. Kosobudzkiej do dnia 02.10.2018.