I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Sprawozdanie działalności zespołu nauk przyrodniczych

4.06.2019
Zestawienie zadań zespołu przyrodniczego 2018/2019

Marta Cholewa - udział w Nocy Biologów - Katowice - cykl wykładów i zajęć laboratoryjnych

- zorganizowanie i opieka w czasie Weekendowego Poranka Biologów - różnorodne zajęcia prowadzone przez studentów ( absolwentów naszej szkoły)

- opieka i przeprowadzenie zajęć w ramach Obozu Naukowego Biologów w Kampinoskim Parku Narodowym

- przeprowadzenie matury próbnej dla uczniów kl.2 - rozsz.biol.

Aleksandra Gilowska - udział w Nocy Biologów - Katowice

- zorganizowanie wyjazdów dydaktycznych do : Kampinoskiego Parku Narodowego - Obóz Naukowy Biologów kl.1c

: Goczałkowic - kl.2c - badanie stanu czystości wód, zb.Goczałkowicki jako przykład obszaru chronionego Natura 2000

: Wrocławia - warsztaty w Muzeum Przyrodniczym

- przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad - w etapie regionalnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wzięło udział 3 uczniów

- zorganizowanie i opieka w czasie Weekendowego Poranka Biologów

- zorganizowanie lekcji w kl.3c z udziałem lek.okulisty p.A.Stradowskiej - Choroby oczu.

- przeprowadzenie matury próbnej w kl.3 - rozsz. biol.

- prowadzenie dodatkowych lekcji dla maturzystów w ciągu całego roku

Krzysztof Nowicki - dodatkowe zajęcia dla maturzystów

- kółko chemiczne dla uczniów kl.2

- przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach,Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski. W finale konkursu Politechniki brał udział M. Bałuch.

- zorganizowanie wyjazdu dydaktycznego do laboratoriów SGS - uczniowie kl.2 - rozsz.chem.

- pomoc w przeprowadzeniu zajęć z udziałem p.dr.S.Maślanki, P.Gancarza ( absolwenta naszej szkoły i doktoranta na UŚ), H.Hellwiga( doktorant na UŚ) - rozsz. chem.

Bernadeta Michalska - przeprowadzenie lekcji geografii i lekcji wychowawczej kl.1f w ramach wymiany polsko - czeskiej

- przeprowadzenie matury próbnej dla kl.3 i kl.2 - rozsz.

- przeprowadzenie dodatkowych godzin dla maturzystów

- zorganizowanie wykładu p.S.Żoczka - Góry dla każdego - w ramach obchodów - Rok 2018 rokiem polskiej geografii - dla kl.1f, kl.2 - rozsz.geogr.

- udział w Nocy Geografii - Sosnowiec - cykl wykładów i spotkanie z p.J.Soją z OKE w Jaworznie

Wszyscy nauczyciele zespołu wzięli czynny udział w ramach Dni otwartych szkoły - poprzez różnorodne zajęcia z pomocą chętnych uczniów.

Wycieczki turystyczno - krajoznawcze zorganizowały - p.A.Gilowska - kl.3c - 3 dni w Zakopanem,

- p.B.Michalska - kl.1f - 3 dni we Wrocławiu.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
ZADANIA ZREALIZOWANE:
I) Udział i sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach:
1. Powiatowy Konkurs Chemiczny - udział 3 uczniów - 3c, 1a Monika Brachaczek - 3 miejsce
2. Regionalny Drużynowy Konkurs Chemiczny - Pałac Młodzieży w Katowicach - udział 4 uczniów - 3c, 1a, 1c
3. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - Politechnika Śląska w Gliwicach - udział 3 uczniów - 3c, 1a - Monika Brachaczek - 19 miejsce
4. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - Uniwersytet Śląski w Katowicach - udział 4 uczniów - 3c, 1a 1c
PRZYGOTOWANIE P. K. NOWICKI
5. Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „ W świecie roślin i zwierząt ‘’ - Pałac Młodzieży w Katowicach - Monika Brachaczek - 4 miejsce (na ponad 300 uczestników)
6. XXXIII Olimpiada Biologiczna - udział uczniów w etapie szkolnym
PRZYGOTOWANIE P. A. GILOWSKA
II) Wykłady i wyjazdy dydaktyczne:
1. Noc Biologów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach - udział uczniów w wykładach i zajęciach laboratoryjnych - organizacja p. A. Gilowska, pomoc i opieka p. M. Cholewa
2. Wrocław - Muzeum Przyrodnicze - młodzież 2c i rozszerzenia biologicznego kl. 2 uczestniczyła w warsztatach „Tajemnice wędrówek ptaków ‘’, zwiedzanie ZOO i Afrykarium z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych charakterystyk wybranych gatunków zwierząt - organizacja p. A. Gilowska
3. Kraków - Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii Człowieka, Ogród Botaniczny- organizacja p, A. Gilowska
4. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach - dwukrotny wyjazd kl. 1c - nawiązanie współpracy z p. dr Andrzejem Woźnicą, dzięki któremu młodzież nabyła umiejętność oznaczania kwasu askorbinowego w materiale biologicznym, izolacji plazmidowego DNA z komórek bakterii, mikroskopowania z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, mikroskopii elektronowej, obserwacji własnego serca oraz wydolności płuc - p. A. Gilowska
5. XVIII Obóz Biologiczny do Poleskiego Parku Narodowego - młodzież uczestniczyła w  zajęciach terenowych i laboratoryjnych - p. A. Gilowska
6. Rok 2017 „Rokiem rzeki WISŁY” - wykład p. dr Andrzeja Woźnicy n/t roli i funkcjonowania Zbiornika Goczałkowickiego - p. B. Michalska
7. Światowy Dzień Wody - wykład p. dr S. Maślanki n/t roli wody w przyrodzie, typów wód i zanieczyszczeń - p. B. Michalska
8. Noc Geografów - Wydział Nauk o Ziemi UŚ Sosnowiec - rozsz. Kl. 3 - udział młodzieży w cyklu wykładów - p. B. Michalska
9. Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Goczałkowicach - rozsz.kl 2 - p. K. Nowicki